Upplev djuren och naturen i Afrika

Mount Kilimanjaro

Rutter till Kilimanjaro med myAfrica.se

I alla tider så har äventyrslystna velat bestiga Kilimanjaro, Afrikas högsta punkt. Det första försöket att nå toppen skedde under senare halvan av 1800-talet. På den tiden fanns det inga fasta rutter. Med oss kan du nå toppen via fem olika rutter! Målet för alla rutterna är Uhuru Peak, Kilimanjaros högsta punkt som ligger 5 895 meter över havet. Rutterna skiljer sig åt både i sträckning längs berget, längd och antal dagar som de tar att genomföra.

Nedan kan du läsa om de viktigaste skillnaderna mellan rutterna. Två rutter börjar från den södra sidan: Machame och Marangu. Två rutter börjar från den västra sidan: Lemosho och Shira. En rutt börjar från den norra sidan: Rongai

Machamerutten

Machamerutten börjar på den södra sidan och många anser att denna är en av de vackraste rutterna. Machame har en hög andel lyckade försök, särskild om man väljer en acklimatiseringsdag och därmed tillbringar sex nätter på själva vandringen. Då nedstigningen sker via Mwekarutten, upplever man olika naturscenarion på upp- och nedstigningen.

Marangurutten

Marangurutten är den kortaste och enklaste vägen upp till Kilimanjaros topp. Därför är den också mycket popoulär. Även om den anses vara den enklaste vandringsleden, har Marangurutten generellt sett ett lågt antal "lyckade bestigningar till toppen". Detta beror på den korta tid man att ta sig till toppen. Därför är myAfrica.se recommendation att man lägger till en "extra" acklimatiseringsdag, så att chanserna för att nå toppen ökar.

Marangu är också den enda rutten där du kan sova i stugor i stället för tält. Marangu räknas som den minst sceniska av rutterna, eftersom upp- och nedstigningen sker via samma väg.

Rongairutten

Rongairutten startar från den nordöstra sidan, nära gränsen till Kenya. Rutten har mer att erbjuda i omgivningarna än Marangu samt anses vara enklare att bestiga än Machame.

Du vandrar genom vacker och oförstörd natur, med chanser att uppleva några av Afrikas ikoniska djur. Rutten är generellt sett planare i sin utformning och har en hög andel lyckade försök att nå toppen.

Norra sidan av Kilimanjaro är i regel torrare än den södra sidan, vilket gör Rongairutten är populär under månaderna med mycket regn. Rongairutten erbjuder en vacker utsikt över Kilimajaros topp, vilket man inte får lika ofta från den södra sidan. Nedstigningen sker via Marangurutten.

Lemoshorutten

Lemoshorutten är en av de längsta rutterna. Detta är en av anledningarna att denna också har högst andel lyckade försök.

Under vandringen finns det tid att acklimatisera sig. Många tycker också att Lemoshorutten är en av de vackrare rutterna då denna rutt erbjuder förhållandevis stor andel orörd natur. Lemoshorutten erbjuder en därtill en spännande utsikt över ravinerna på Kilimanjaros västra sida.

Under vandringen, speciellt indledningsvis finns chans att se vilda djur (bufflar, antiloper, elefanter med mera). Vandringen passerar Shiraplatån som är en av världens största högplatåer.

Vandringen tillbaka ner sker via Mwekarutten.

Shirarutten

Shirarutten är i stora dra densamma som Lemosho-rutten. Dock finns en väsentlig skillnad! Man startar vandringen från en mycket högre höjd. Man missar med andra ord en inledande "acklimatisering" som bidrar till att vandringen blir tuffare och mer krävande. Härmed är även andelen lyckade försök att nå toppen lägre i jämförelse med andra rutter.

Då startpunkten för rutten ligger så pass högt upp, minskar chansen att uppleva vilda djur under vandringen. Som kompensation får man uppleva ett vacker, varierat landskap med både regnskog, hedlandskap och ökenliknande landskap.

Nedstigningen sker via Mwekarutten.

Undvik att bli höjdsjuk

Hur undvika höjdsjuka? Rent tekniskt är Kilimanjaro inte svårt att bestiga. De flesta rutter passar vanliga motionerer med vandringsleder. På grund av höjdskillnaderna kan man dock drabbas av "höjdsjuka" ifall man inte förbereder sig och skyndar sig långsamt.

Der är viktigt att läsa på och förstå vikten av acklimatisering och vandringstempo. Läs gärna mer nedan eller fråga oss på myAfrica.se!

Vandringstempo

"Pole-Pole" = "Lugnt Lugnt"

"Pole-Pole" är ett vanligt uttryck på Swahili och betyder "ta det lugnt" . Då du bestiger Kilimanjaro går det oftast bäst ifall du lyssnar på din kropp och till guiderna - som med all säkerhet kommer uppmana dig att ta det "pole-pole" - då kommer du må bra och nå toppen!

Acklimatiseringsdag

För att undvika höjdsjuka, är det viktigt att kroppen får acklimatisera sig. Acklimatisering handlar om att kroppen långsamt får vänja sig vid den lägre syrehalt som finns i luften ju högre upp man kommer. För att kroppen skall klara höjdskillnaderna på bästa sätt, brukar man rekommendera att man går många höjdmeter uppåt under dagen, för att sedan gå ner till samma eller nästan till samma utgångspunkt på eftermiddagen. Detta tillvägagångssätt kallas ”klättra högt, sova lågt”. Enligt denna devis, vänjer sig kroppen sakta men säkert vid höga höjder, vilket ökar chansen att nå toppen.

På flera av myAfrica.se's resor tillkommer en extra acklimatiseringsdag. Därtill är det alltid möjligt att vid bokningstillfället, välja en extra acklimatiseringsdag!

Bärare, ankomst och förtäring

Praktiska detaljer; Bärare, förtäring, övernattning med mera... På myAfrica.se's resor ingår professionella bärare som bär all din utrustning, inklusive tält. Bärarna är rutinerade bergsbestigare som sätter upp ditt tält och packar ihop tälten förljande morgon. Sedan går de i förväg till nästa övernattningsplats där de igen sätter upp tälten.

I regel sker all övernattning i tält, med undantag från Marangurutten där man övernattar i enkla stugor.

Du börjar varje morgon med en rejäl frukost. Ofta får man med sig ett frukostpaket och har gemensam "picnic" för lunch. Middag serveras då sällskapet anlänt och installerat sig. Detta sker oftast i större tält eller ute i det blå.

Varierande Väder på Kilimanjaro

Kilimanjaros klimat påverkats av passadvindarna! Sydostpassaden från Indiska oceanen drar med sig fukt som faller som regn eller snö på Kilimanjaros sluttningar. Nordostpassaden är en torr men stark vind. Detta medför i regel att måndaderna;

  • i mars, april och maj är de våtaste månaderna på berget. I regel är det då regn på den nedersta delen och snö och vind med en klar luft lite högre upp.
  • från juni till oktober är det torrt och klart
  • november kan regn förekomma, men inte lika mycket som i perioden mars till maj.
  • från december till maj är det inte ovanligt att uppleva snö och minusgrader (särskilt på natten) över trädgränsen.

De bästa månaderna för vandring på Kilimanjaro är januari, februari samt juni till oktober, men så länge man är förberedd på att det inte finns några garantier för bra väder kan man bestiga berget året runt. Vädret kan variera mycket från år till år. Därför gäller det att ha tänkt igenom sin utrustning noga, oavsett när du väljer att bestiga Kilimanjaro.

 

Måste man vara bergsbestigare för att bestiga Kilimanjaro?

Du behöver varken vara en topp atlet eller en bergsbestigare för att bestiga Kilimanjaro!
Till skillnad från de flesta andra berg med samma höjd, krävs det ingen särskild utrustning.

Däremot är det viktigt att vara i allmänt god form och att du har kläder och annan utrustning tål kyla, vind och nederbörd.

Det är en fantastisk upplevelse att vandra till toppen av detta majestätiska berg. Men förbered dig väl - då får du ut så mycket mer!

Har du några frågor eller funderingar så svarar myAfrica.se naturligtvis gärna på frågor om bestigning av Kilimanjaro, kanske i kombination med sarfari- och/eller sol och bad semester på Africas östkust.

Vi på myAfrica.se ser fram emot att hjälpa dig på ditt livs resa!